Trainingsbureau Blooming, gevestigd te Epe in Nederland, is verantwoordelijk voor deze privacyverklaring.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 22 maart 2021.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, verzamelen wij de informatie die u ons geeft, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam en e-mailadres. Wij verwerken deze gegevens om u te laten weten of wij u van dienst kunnen zijn. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door trainingsbureau Blooming:

·       Voor- en achternaam

·       E-mailadres

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trainingsbureau Blooming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       om u te kunnen e-mailen of bellen om onze dienstverlening met u te bespreken;

·       om de training zoveel mogelijk op maat te kunnen verzorgen; 

·       om de betrouwbaarheid van de ingezonden informatie te kunnen toetsen;

Trainingsbureau Blooming verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor overige doeleinden en enkel met uw uitdrukkelijke toestemming of ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden voor langere tijd door ons bewaard, maar nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden is niet van toepassing. 

Onze website wordt gehost via Hostnet. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Hostnet, Hostnet slaat uw gegevens op op beveiligde servers achter een firewall.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trainingsbureau Blooming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via  info@trainingsbureaublooming.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door trainingsbureau Blooming. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@trainingsbureaublooming.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Met vriendelijke groet, Anne en Saskia