doelen

Deelnemers zijn op de hoogte van het ontstaan en de essentie van het concept positieve gezondheid.

Deelnemers hebben ervaren wat een gesprek met het spinnenweb kan opleveren en hoe ze het actiewiel daarbij in kunnen zetten.

Deelnemers kennen de essentie van het andere gesprek, zijn op de hoogte van communicatievaardigheden die belangrijk zijn bij het voeren van het andere gesprek, weten waar hun persoonlijke kwaliteiten en valkuilen liggen, zijn zich ervan bewust of ze de ander zien of niet en of ze contact hebben met de ander en kunnen die ander ondersteunen met zijn of haar positieve gezondheid aan de slag te gaan.

doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd en gemotiveerd is en medewerkers in zorg en welzijn, die het werken vanuit Positieve Gezondheid willen verkennen of toepassen als professional, in het bijzonder. Er is voor de training geen specifiek aanvangsniveau vereist.

duur

ca. 2,5 dag, waarvan 2 dagen groepsgewijs met diverse pauzes en de nodige afwisseling. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever of deelnemer(s) kan een aangepast programma met workshops en intervisie samengesteld worden.

kosten

De trainingen en workshops via Blooming zijn altijd afgestemd op de behoefte van de opdrachtgever en vragen dus om een maatwerk offerte. Hierin wordt de verplichte bijdrage per deelnemer/workshop aan iPH meegenomen, omdat Anne en Saskia als gecertificeerd trainer zijn opgenomen in het kwaliteitsregister.