Gisteren vierden wij een belangrijke mijlpaal! We hebben de 50ste groep professionals succesvol getraind in het werken met het concept Positieve Gezondheid. Dit bewezen concept legt de nadruk op veerkracht, eigen regie en het vermogen van mensen om zich aan te passen en een zinvol leven te leiden, ondanks uitdagingen en beperkingen.

De huisartsen en POH’ers in onze 50ste groep hebben de training gevolgd via de Huisartsenzorg Oude IJssel in het kader van Meer Tijd Voor De Patiënt. Door extra tijd in de spreekkamer, ontstaat de mogelijkheid ‘het goede gesprek’ te voeren en daarmee ruimte de juiste vragen te kunnen stellen en beter zicht te krijgen op de hulpvraag. Om dit gesprek goed in te kunnen vullen, hebben de deelnemers de training werken met Positieve Gezondheid gevolgd.

Waarom is dit belangrijk?
Positieve Gezondheid biedt een kijk op gezondheid, waarbij niet de ziekte maar de mens centraal staat. Onze deelnemers leren hoe ze deze visie kunnen integreren in hun dagelijkse praktijk, wat leidt tot meer betrokkenheid en betere zorgresultaten voor hun patiënten/clienten/bewoners.

Onze impact:
* Professionele groei: Onze trainingen versterken de competenties van (zorg)professionals, waardoor ze nog beter in staat zijn persoonsgerichte ondersteuning te bieden.
* Tevredenheid: Door te focussen op wat wél mogelijk is, voelen mensen zich gehoord en gezien, wat hun algehele welzijn ten goede komt.
* GemeenschapsZin: Het versterken van de netwerksamenwerking tussen professionals in zorg en het sociaal domein zorgt voor betere uitkomsten.

Bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt:
* In de eerste plaats de enthousiaste deelnemers! 600+ individuen getraind in Positieve Gezondheid
* Onze opdrachtgevers in diverse sectoren.
* Het Institute for Positive Health / Alles is Gezondheid

De positieve feedback en inspirerende verhalen van deelnemers is onze drive te blijven samenwerken aan een gezondere, veerkrachtigere samenleving. Op naar de volgende 50 groepen!

Categories: