Onder andere Sitzmann et al. heeft al in 2006 de effectiviteit van klassikaal vs e-learning onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat e-learning voor zowel declaratieve (conceptuele kennis, bijvoorbeeld feitjes, definities, wetten en formules) als procedurele (manieren om de declaratieve kennis in te zetten) kennis even effectief is als klassikaal onderwijs. Daarbij komt er naar voren dat gebruikmaken van een combinatie (blended learning) uiteindelijk het meest effectief is. Uit het onderzoek van Sitzmann et al. blijkt daarnaast ook dat er manieren zijn die de leerresultaten positief beinvloeden. Zo blijkt dat veel controle op de cursus, oefenmogelijkheden en feedback een positief resultaat hebben. Het blijkt dat de mate van interactie niet van invloed is op de leerresultaten. Onderzoek van Cook et al (2008) blijkt daarnaast dat online discussies en langere cursussen een positief effect hebben op het leerresultaat.

Uit meerdere overzichtsstudies wordt de conclusie getrokken dat e-learning minimaal net zo effectief is als traditioneel onderwijs. Dit is in ieder geval als je kijkt naar instructievormen die betrekking hebben op kennis, vaardigheden en gedrag. Om dus de benodigde vaardigheden en skills te leren kun je zeker gebruik maken van e-learning (Dankbaar, 2009). Echter zijn er een aantal dingen die toch verschillen. Er is minder sociale interactie tussen cursisten onderling. Zo zal je dus niet snel een netwerk opbouwen vanuit een online cursus. Echter is het voor het leren van nieuwe vaardigheden en skills vaak niet nodig om deze sociale interactie te hebben.

In 2016 onderzochten Spijkerman, Pots en Bohlmeijer van het Centre for eHealth and Well-being Research (Department of Psychology, Health and Technology, University of Twente) de effectiviteit van online MBIs op het verbeteren van mentale gezondheid, door middel van een meta-analyse. Aanleiding hiertoe was dat MBIs (Mindfulness-based interventions) steeds vaker via internet worden aangeboden. Hoewel een mindfulnesstraining niet hetzelfde is als een training ‘werken met positieve gezondheid’ is dit onderzoek wel interessant. De overeenkomst is het creëeren van bewustwording en het aanzetten tot gedragsverandering. Uit het onderzoek komt naar voren dat online MBIs een significant helpend effect hebben. Verder onderzochten Parsons (Interacting Minds Center, Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark) en collegae (2017) het belang van thuis oefenen met mindfulness. Dit onderzoek laat zien dat het waardevol is om deelnemers te ondersteunen en aan te moedigen in het thuis oefenen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat online-leren effectiever is dan klassikale trainingen of trainingen die een combinatie bieden van klassikaal en online. Dat geldt zowel voor studenten als voor bijlerende professionals. Dat komt volgens de onderzoekers omdat de leertijd effectiever wordt besteed. De instructies worden gerichter gegeven, waardoor je sneller aan de slag kunt (Baars, 2020). Mirjam Baars voert ruim 15 jaar onderzoek uit bij organisaties naar talentontwikkeling. Zij is arbeids- en organisatiepsycholoog, onderwijskundige en bedrijfskundige.

Literatuurlijst:

Baars, M. (2020, mei). IJzeren discipline nodig voor een onlinetraining? Dankzij corona niet meer. Intermediair. https://www.intermediair.nl/persoonlijke-groei/studie/ijzeren-discipline-nodig-voor-een-onlinetraining-dankzij-corona-niet-meer

Cook, D. A. (2008, 10 september). Internet-based learning in the health professions: a meta-analysis. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18780847/

Dankbaar, M. E. W. (2009, 1 oktober). De effectiviteit van e-learning en de implementatie in het medisch onderwijs. Tijdschrift Voor Medisch Onderwijs. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03081798?error=cookies_not_supported&code=3205d8c1-c8b9-4e37-8bce-ef6fb59f3976

Parsons, C. E. (2017, 1 augustus). Home practice in Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction: A systematic review and meta-analysis of participants’ mindfulness practice and its association with outcomes. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796717300979?via%3Dihub

Sitzmann, T. (2006, 1 september). THE COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF WEBâBASED AND CLASSROOM INSTRUCTION: A METAâANALYSIS. Wiley Online Library. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1744-6570.2006.00049.x

Spijkerman, M. P. J. (2016, april). Effectiveness of online mindfulness-based interventions in improving mental health: A review and meta-analysis of randomised controlled trials. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27111302/