Het actiewiel uit de training Werken met Positieve Gezondheid is een handige tool voor zorgprofessionals en helpt de ander aan een besluit dat leidt tot haalbare acties. Het is verrassend eenvoudig en dus heel bruikbaar. Bijvoorbeeld in een gesprek over leefstijlverandering. Vanzelfsprekend is het opgenomen in de praktische geheugensteun in de vorm van een bureauklapper.

Een mooie aanvulling op het actiewiel is het boek ‘Maak van coachen een gewoonte’, met als treffende ondertitel ‘Praat minder, vraag meer’. De inhoud van het boek vertaalt zich kortweg in 7 vragen en 7 tips. In onze trainingen komen alle vragen en tips aan de orde. Zoals de ‘meervraag’ en tip over het gebruik van ‘waarom’, die een klein podium in dit bericht verdienen.

De meervraag “Verder nog iets?”, “En wat nog meer?” of “Nog iets anders?” is de snelste en makkelijkste manier om nieuwe mogelijkheden te ontdekken of te creëren. Over het algemeen wordt deze vraag te weinig gesteld. Met deze vraag pel je de (verander)wens van de ander af tot de kern en creëer je keuzemogelijkheden, die leiden tot betere beslissingen.

Probeer in coachende gesprekken de ‘waarom-vraag’ te vermijden. Waarom? Omdat ‘waarom’ (mede afhankelijk van de tone of voice) een oordeel impliceert en je de ander in de verdediging duwt. En met de ‘waarom-vraag’ ben je eigenlijk bezig een probleem op te lossen. Als je het probleem van een ander niet hoeft op te lossen, heb je ook geen achtergrondinformatie nodig. Houdt het bij voorkeur bij vragen, die beginnen met ‘wat’.

Categories: