Bron: Pexels

Regelmatig hebben we van zorgprofessionals de vraag gekregen of werken met ‘de 3 goede vragen’ aansluit bij de werkwijze van Positieve gezondheid. In hun dagelijks werk worden deze 3 vragen gepromoot als uitgangspunt voor hun gesprekken met de cliënt/patiënt en het is natuurlijk niet fijn om telkens weer wat extra’s te moeten implementeren.

De 3 goede vragen die bedoeld worden, zijn vragen die vanuit de cliënt/patiënt aan de zorgprofessional gesteld kunnen worden:

Bron: 3goedevragen.nl

Ze zijn opgesteld door de Nederlandse Patiëntenfederatie en de Federatie van medisch Specialisten (vertaald vanuit goed lopende Australische en Engelse campagnes) om cliënten/patiënten uit te nodigen deze vragen te stellen in een gesprek met hun zorgprofessional(s). Zodat een cliënt/patiënt zelf goed begrijpt welke mogelijke gevolgen een bepaalde behandeling of onderzoek kan hebben voor zijn of haar kwaliteit van leven. Hierdoor voelt iemand de regie om mee te kunnen praten én beslissen over de zorg die nodig is.

De 3 goede vragen sluiten heel goed aan bij de kenmerkende werkwijze van Positieve Gezondheid

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is er tenslotte op gericht dat de cliënt/patiënt in staat is om ‘zich steeds aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de sociale fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. De cliënt/patiënt wordt dus gestimuleerd om zich eigenaar te voelen van de eigen gezondheid.

De slogan van de 3 goede vragen luidt: Betere zorg begint met een goed gesprek! Bij Positieve Gezondheid staat het goede gesprek centraal en wordt ‘het àndere gesprek’ genoemd. Het voeren van ‘het àndere gesprek’ versterkt de 3 goede vragen, omdat er méér nodig is voor een goed gesprek dan alleen het stellen van vragen:

  1. De cliënt/patiënt moet de vragen namelijk ook durven stellen. Hij of zij moet de ruimte voelen en nemen. Daarvoor is vertrouwen nodig en het gevoel dat de zorgprofessional de cliënt/patiënt ècht ziet.
  2. En de cliënt/patiënt moet eerst zicht hebben op wat hem of haar op het moment bezig houdt. Wat voor hem of haar er echt toe doet. Hoe het écht met de cliënt/patiënt gaat. Zodat de cliënt/patiënt de antwoorden op de 3 goede vragen op waarde in kan schatten.
  3. Verder zal de cliënt/patiënt de zorgprofessional niet meer alleen moeten zien als dé expert, die precies weet wat goed voor je is, maar zichzelf ook zien als de expert van de eigen gezondheid. Een meer coachende manier van gesprekken voeren, draagt hier aan bij.
  4. En last but not least ‘de kracht van het luisteren’. Zijn de vragen die gesteld en de antwoorden die gegeven worden duidelijk genoeg voor zowel de cliënt/patiënt als de zorgprofessional om er mee verder te kunnen?

Dit komt allemaal terug in de kenmerkende en goed doordachte werkwijze van Positieve Gezondheid, die tijdens trainingen wordt aangeleerd. Tijdens de training krijg je als zorgprofessional handvatten om bewust(er) de regie bij de ander te leggen en de veerkracht van die ander te stimuleren.

Categories: